HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

Kommer til syne:9 uker i magen

Blir passiv: 2-4 måneder

Beskrivelse:

Mororefleksen blir utløst av at hodet plutselig kommer under ryggradens. Mororefleksen setter i gang stresshormoner som adrenalin og kortisol, barnet får rask pust (hyperventilasjon), økt puls, høyere blodtrykk og rødme i huden. Blodet går ut i lemmene og bort fra hjernen og fordøyelsesorganene. «Flykt eller kjemp» » (slåss eller kjemp) slås på. Mororefleksen ser ut til å være knyttet til alle sansene våre. Moro er en av fryktrefleksene. Den avløser Frykt-/paralyserefleksen, og skal går over i den voksne «Startle»-refleksen ved 2-4 måneders alder.

Betydning

Dersom Moro er aktiv hele tiden, vil det si at man hele tiden lever i en stresstilstand. Produksjon av stresshormoner fører til at en person med aktiv Mororefleks hele tiden er styrt av «fight or flight. Det sliter ut binyrene (som produserer adrenalin og kortisol). Fordi dette er negativt for immunsystemet, kan allergier og infeksjoner komme hyppig.

Dersom Moro ikke blir integrert ved ca. 4 måneders alder, vil barnet automatisk reagere med morobevegelsene. Hjernestammen blir aktiv og hemmer aktivitet i frontal korteks slik at vi ikke kan tenke rasjonelt. Det er også sannsynlig at barnet blir hypersensitivt for sanseinntrykk.


Langtidseffekter av en aktiv eller uutviklet  Mororefleks:

  Aggressive utbrudd

  Reisesykesyke

  Dårlig balanse og koordinasjon

  Dårlig kontroll mellom tanke og bevegelse

  Dårlig selvorganisering

  Engstelig, panikk, usikker

  Flykter inn i drømmer

  Liker ikke endringer

  Liker ikke lek og herjing

  Manipulerende

  Problemer med rask visuell informasjon, f.eks. ta imot en ball

  Problemer med å filtrere ut irrelevante syns- eller lydinformasjon

  Problemer med å ta beslutninger

  Problemer med hypersensitivitet

  Småspist, men «beiter» (spiser litt og ofte)

  Tilbaketrukket eller kontrollerende

  Vil ha kontroll

  Kan bli mobbet

  Mer utsatt for allergier og infeksjoner

  Dårlig evne til læring, konsentrasjon og kreativitet

  Frykt og fobier

  Har lite energi, dårlig utholdenhet

  Hodepine

  Humørsvingninger

  Hyperaktivitet veksler med utmattelse

  Lav stresstoleranse

  Lett distrahert

  Manglende mot og tillit

  Problemer med å fokusere på detaljer

  Problemer med å gi og ta imot kjærlighet

  Problemer med å kopiere fra tavla

  Stram muskulatur (Body Armouring)

  SukkeravhengigMORO