HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

Oppstår:

Overkropp 2. - 4- måned,

Underkropp 5. - 6. måned


Blir passiv: 2 år til 3-3,5 år

Beskrivelse

Landau kalles ofte en overgangsrefleks fordi den ikke er til stede ved fødselen.

Denne refleksen er todelt: Når barnet ligger på magen, løfter det opp hodet, overkroppen og armene. Litt seinere løfter barnet opp bena. Barnet «flyr». Når refleksen er blitt passiv (integrert), ligger bena mot gulvet når banet løfter opp overkroppen og armene.

Etter at de primitive barnerefleksene har kommet og gått, overtar holdningsrefleksene, som skal være aktive hele livet i motsetning til de tidlige, primitive refleksene.

Betydning

Refleksen skal lære barnet å kunne strekke armer og bein samtidig. Barnet balanserer liggende på magen og lærer å finne balansepunktet i kroppen. Kroppsholdningen er strak. Landau trener både grov- og finmotorikk. Når barnet ligger på magen og løfter hodet, trener det også samsynet og fokusering på nært og langt hold. Begge ører samarbeider også. Landau trener koordinering mellom kroppens for- og bakside, mellom over- og underkropp og mellom kroppens høyre og venstre side, og oppfatning av horisontale og vertikale linjer (Å kunne følge en horisontal linje er viktig for lesing. Å kunne følge en vertikal linje er viktig for matematikk (kolonner).

Landau hjelper til å integrere TLR forover og er viktig for balansen. Landau hjelper oss å endre muskeltonus ved ulike aktiviteter som gå, løpe og hoppe.

Mulige langtidsvirkninger av en fortsatt akriv refleks

Uutviklet refleks

Dersom refleksen ikke viser seg innen 6 måneders alder, kan det indikere f.eks. cerebral pareseLANDAU