HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

REFLEKSER, LÆRING OG ATFERD


Kurs lørdag 16. november 2019

kl. 10.00 – 15.00Sted: Cappelensgate 80, Drammen


Kursholdere:

Helle Holter  (cand. philol., INPP-practitioner, tidligere lærer på videregående og voksenopplæring. Jobber med barn med lærevansker.)

Anita Torgersen Bergstrøm (pedagogisk leder i Frogn kommune og INPP-practitioner, har i mange år hatt barnegrupper i motorikk og bevegelse.)


Pris: kr 1.000.-. Vi serverer frukt og drikke. Ta ev. med mat selv.

Parkering:  F.eks. Tinghusplassen eller CC varehus (3 t gratis)


Barnereflekser er et utviklingsprogram barn er født med. Refleksene skal sikre barnet overlevelse og utvikling. Når refleksene blir integrert (blir passive), gir de kroppsbeherskelse, øver sansene og trener hjernen.


Dessverre går ikke alltid utviklingen etter programmet. Vi snakker da om forsinket modning av både kroppen og hjernen. Derfor trenger vi øvelser som stimulerer refleksene og hjelper barnet til en god utvikling.


På kurset lærer du litt om de vanligste refleksene, og mye om hvordan du kan bruke leker og øvelser for å integrere refleksene. Kurset passer for førskolelærere og lærere på 1.-4. klasse, foreldre og andre interesserte.


Dette er bare noen av de symptomene som kan være tegn på uintegrerte reflekser:

  

Lærevansker                 balanse

AD(H)D                       bilsyke

Sengevæting                selektiv mutisme          

Overfølsomhet              klossethet

dårlig artikulasjon          går på tærne
Ta på deg lette, ledige klær. Vi skal gjøre øvelser!


Påmelding til Helle Holter tlf. 930 43 739 eller Anita Torgersen tlf. 473 11 378 innen 1. november 2019


Velkommen!

KURS


Bygger på forskning fra Svetlana Masgutova Method og

THE INSTITUTE FOR
NEURO - PHYSIOLOGICAL
PSYCHOLOGY