HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

helle@smartesunnebarn.no

Tlf: 930 43 739KONTAKT MEG


Bygger på forskning fra Svetlana Masgutova Method og

THE INSTITUTE FOR
NEURO - PHYSIOLOGICAL
PSYCHOLOGY


INPP SPØRRESKJEMA FOR BARN

Forskning (publisert i ”The BritishForskning (publisert i «The British Journal of Occupational Therapy» oktober 1998) har vist at om nedenstående spørsmål besvares med 7 eller flere «ja», er det en indikasjon på at en nærmere utredning av en underliggede nevrologisk umodenhet kan anbefales for barnet.


INPP SPØRRESKJEMA FOR BARN

1. Fins det innlæringsvansker i slekten og den nærmeste familien?

Ja

Nei

2. Forekom det noen medisinske problemer under graviditeten?

Ja

Nei

3. Var forløsningen langvarig eller ekstra komplisert (keisersnitt, tang etc.)?

Ja

Nei

4. Skjedde forløsningen for tidlig eller for sent (mer enn 2 uker for tidlig eller mer enn 10 dager for sent)?

Ja

Nei

5. Var fødselsvekten lavere enn 2300 g?

Ja

Nei

6. Hadde barnet vansker med å innta eller beholde maten i de første ukene?

Ja

Nei

7. Var barnet ekstremt krevende i de første 6 månedene?

Ja

Nei

8. Hoppet barnet ditt over åling eller krabbestadiet?

Ja

Nei

9. Lærte barnet å gå seint? Senere enn16 måneder?

Ja

Nei

10. Har barnet hatt vansker med å kle på seg selv, kneppe knapper eller knyte skolisser etter 6-7årsalder?

Ja

Nei

11. Har barnet noen form for allergi/intoleranser?

Ja

Nei

12. Har barnet fått noen unormal reksjon på vaksinering?

Ja

Nei

13. Sugde barnet på tommel/smokk etter 5 årsalder?

Ja

Nei

14. Var barnet fortsatt sengevæter, om enn bare en gang i blant, etter 5 årsalder?

Ja

Nei

15. Har barnet ofte reisesyke?

Ja

Nei

16. Har barnet hatt problemer med å lære seg analog klokke?

Ja

Nei

17. Hadde barnet uvanlig vanskelig for å lære å sykle?

Ja

Nei

18. Har barnet hatt hyppig forekommende øreinfeksjoner eller infeksjoner i nese, hals eller luftveier?

Ja

Nei

19. Hadde barnet noen gang i de tre første årene svært høy feber der barnet hadde delirium eller fikk kramper?

Ja

Nei

20. Har barnet problemer med å fange en ball, stupe kråke eller blir betraktet som klossete?

Ja

Nei

21. Har barnet problemer med å sitte stille, selv i kortere perioder?

Ja

Nei

22. Pleier barnet å overreagere på en plutselig høy lyd?

Ja

Nei

23. Har barnet leseproblemer?

Ja

Nei

24. Har barnet skriveproblemer?

Ja

Nei

25. Har barnet problemer med å kopiere /avskrift?

Ja

Nei

26. Har barnet fått en diagnose?

Ja

Nei