HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

Posturale reflekser viser seg etter fødselen (primitive reflekser allerede under svangerskapet De fleste av dem blir utviklet i løpet av det første leveåret, mens noe ikke er ferdige før barnet er ca. 3 og et halvt år.

De posturale refleksene skal gi oss ubevisst kontroll over kroppsholdningen vår når vi beveger oss og endrer stilling.  De hjelper oss å holde balansen. Det betyr at de fleste av disse refleksene styres av midthjernen (unntagen en), og viser at nervesystemet har modnet.

Overgangen fra primitive reflekser til posturale reflekser foregår gradvis, og de overlapper til dels.

Posturale reflekser skal vi ha hele livet, men de kan bli svakere slik at de primitive refleksene kommer tilbake. De posturale refleksene gir underbevisst kroppskontroll, balanse og koordinasjon. Da bruker vi ikke tid på å tenke på hva som er lurt for f.eks. å kunne beholde balansen.


Stabiliseringsreflekser (Righting Reflexes)

Den stabilisernede nakkerefleksen er en rotasjon i kroppen i den retningen som hodet snus til når babyen ligger på ryggen. Hele kroppen følge etter som en tømmerstokk (log roll).


Hoderettingsrefleksene

Når vi blir født, må vi hele tiden forholde oss til gravitasjonen. Inne i magen var forholdene annerledes. Gravitasjonen påvirker muskelen, ledd og balansen vår. Hoderettingsrefleksene skal koordinere signaler fra kroppsholdningen, det vestibulære systemet og øyemotorikken. Hvis hodet ikke klarer å kompensere for endringene i forhold til hvordan vi beveger kroppen, vil det vi ser ikke avspeile virkeligheten.


Hoderettingsreflekser med åpne øyne (Oculo-Headrighting Reflex - OHRRs)

Kommer til syne: ca. 2 måneders alder

Skal vare hele livet


Beskrivelse:

Denne refleksen styres fra hjernebarken. Den fungere dersom barnet kan se, og det er lys nok til å se en gjenstand. Det er viktig med god hodekontroll for kunne oppfatte det man ser riktig. Særlig er det viktig nå vi beveger oss, f.eks. løper, eller følge en gjenstand som beveger seg. Når vi sitter og føres fremover, bakover eller til siden, skal hodet likevel holdes perpendikulært mot underlaget slik at det bildet øynene ser, blir korrekt.


Betydning:

OHRRs gjør at vi kan holde hodet stabilt selv om vi beveger oss. Vestibulærsystemet vårt (balansen) sender signaler både til øyemotorikken og til musklene som holder oss opprett. Balansesystemet i øret sender signaler til hjernebarken.


Langtidsvirkninger av en uutviklet holdningsrefleks:

Dårlig kontroll av kroppsholdningen

Dårlig koordinasjon

Svak hodekontroll

Synsproblemer

Dårlig koordinasjon hånd-øye

Problemer med lesing og skriving

Dårlig sensorisk integrasjon

Usikker balanse og økt usikkerhet

Problemer med tilpasning og oppfatning av informasjon, blir overveldet

Primitive reflekser er ikke eller bare delvis blitt integrert


Labyrintiske hoderettingsreflekser med lukkede øyne (LHRRs)


Beskrivelse:

Denne refleksen styres fra midthjernen. Den fungere dersom barnet kan se, og det er lys nok til å se en gjenstand. Det er viktig med god hodekontroll for kunne oppfatte det man ser riktig. Særlig er det viktig nå vi beveger oss, f.eks. løper, eller følge en gjenstand som beveger seg. Når vi sitter og føres fremover, bakover eller til siden, skal hodet likevel holdes perpendikulært mot underlaget slik at det bildet øynene ser, blir korrekt.


Betydning:

LHRRs gjør at vi kan holde hodet stabilt selv om vi beveger oss. Vestibulærsystemet vårt (balansen) sender signaler både til øyemotorikken og til musklene som holder oss opprett.


Langtidsvirkninger av en uutviklet holdningsrefleks:

Dårlig kontroll av kroppsholdningen

Dårlig koordinasjon

Svak hodekontroll

Synsproblemer

Dårlig koordinasjon hånd-øye

Problemer med lesing og skriving

Dårlig sensorisk integrasjon

Usikker balanse og økt usikkerhet

Problemer med tilpasning og oppfatning av informasjon, blir overveldet

Primitive reflekser er ikke eller bare delvis blitt integrert


HODERETTINGSREFLEKSENE