HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

TILKNYTNINGSREFLEKSEN (BONDING)

Tilknytning mellom babyen og den voksne omsorgspersonen er en prosess som skal skape trygghetsfølelse, og selvfølelse, få babyen til å føle seg beskyttet, trøstet og ernært. Rett etter fødselen er babyens beste tid for tilknytning som skal vare hele barndommen. Tilknytningsrefleksen støttes av andre primitiv reflekser. Forbindelsen mellom mor og barn er fra naturens side spesielt tilrettelagt allerede under graviditeten og med ammingen.

En god tilknytning til omsorgsgiver bygger grunnlag for babyens senere evne til å ha sunne forhold til andre mennesker, og å kunne erfare og uttrykke hele sitt følelsesregister.


Når tilknytningen ikke skjer:

For tidlig fødte barn (premature)

Sykdom, skade stress

Mor og barn får ikke være sammen

Problemer med amming

Fødselsdepresjoner

Noe forskning peker på hyppige ultralydundersøkelser som en risikofaktor
(Manuel F. Casanova, MD http://www.wdrb.com/story/16103395/doctor-raises-autism-concerns-about-ultrasounds)


Mulige langtidseffekter

Dårligselvfølelse

Tendens til isolasjon

Emosjonelt sårbar

Dårlig stresshåndtering

Manglende tillit til andre

Frykt, bekymringer og depresjon

Skyhet

Lunefull

Avhengig av andre

Behov for ros


Tilknytning kan skje når som helst senere:

Kjærlig berøring

Hudkontakt

Øyekontakt

Rugging og kosing

Det fins også teknikker som virker, selv for voksne