HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO


Kommer til syne: 18 uker  magen

Blir passiv: 6 måneder        

Beskrivelse

ATNR er en refleks som viser seg allerede i svangerskapet. Når barnet sparker i magen, er det sannsynligvis ATNR som er aktiv. ATNR skal hjelpe barnet i magen med å trene muskler og balanse Stimulus for ATNR er når babyen snur hodet. Det virker på reseptorer i nakken. Når barnet snur hodet, vil armen og beinet på samme side strekke seg ut. Armen og beinet på motsatt side vil bøye seg. Refleksen er først automatisk utløst. Seinere utløses refleksen når barnet reagerer på noe det hører, ser eller av en berøring.


Betydning

ATNR hjelper til under fødselen. Refleksen gjør at barnet kan bevege samme side av kroppen samtidig.  Når barnet snur hodet fra side til side, trener det på å krysse midtlinjen. Å kunne krysse midtlinjen er uhyre viktig fordi det er basis for ferdigheter som lese og skrive. Både syn, hørsel og balanse blir trent.  Babyen må  lære avstand og å koordinere hånd og øye. ATNR er viktig for å oppfatte språklyder. ATNR støtter den motoriske utviklingen slik at barnet etter hvert kan snu seg fra høyre til venstre og omvendt, krysse midtlinjen og klare å snu seg fra side til side.


Mulige langtidseffekter av en fortsatt akriv refleks:

• Barnet beveger seg homolateralt (passgang)

• Beveger seg klosset og ukoordinert

• Kan ikke krysse midtlinjen, la blikket gli over den eller arbeide der

• Vanskelig å etablere dominans (høyre- eller venstrehendt). Blandet dominans, f.eks. dominant høyre øre, venstre øye, høyre fot, venstre hånd eller har ikke utviklet dominans, bruker høyre og venstre like godt)

• Liker ikke å lese og skrive

• Snur boka 90º

• Dårlig skrivegrep, holder hardt i pennen. Skriver til siden for kroppen

• Håndskrift er vanskelig, hardt og dårlig pennegrep for å motvirke refleksen (når hodet snur seg, følger hånden etter). Skriften blir ikke rett

• Nærsynt eller fokuserer på armlengdes avstand

• Problemer med å lage symmetriske figurer

• Hodet kan ikke bevege seg uavhengig av kroppsbevegelser

• Dysleksi

• Dårlig grov- og finmotorikk

• Problemer med balanse og koordinasjon pga. hodebevegelsene

• Vanskelig å lære å sykle

• Problemer med oppgaver som utfordrer synet slik som samsyn og tracking

• Ubekvem skrivestilling

• Vanskelig for å uttrykke ideer i skrift

 • Homolateral (passgang) istedenfor normale kryssemønster når de går

• Dårlig håndskrift og problemer med å uttrykke ideer i skrift

• Dårlig kommunikasjon mellom høyre og venstre hjernehalvdel via corpus callosum

• Søler og griser når de spiser

. Problemer med å oppfatte det som er symmetrisk

• Skjeling og / eller astigmatisme (skjeve hornhinner)


ASYMMETRICAL TONIC NECK REFLEX ATNR