HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

Kommer til syne: 4-6 måneder etter fødselen

Amfibierefleksen er en holdningsrefleks som vi skal ha hele livetBeskrivelse:

Ved å løfte forsiktig på bekkenet på den ene siden, vil babyen automatisk bøyer armen, hoften og kneet på samme side. Refleksen viser seg først når babyen ligger på magen, litt senere når babyen ligger på ryggen.


Betydning:

Amfibierefleksen er babyens første steg mot åling, og etter hvert krabbing fordi babyen kan bøye det ene beinet uavhengig av de tre andre lemmene. Når Amfibierefleksen er godt utviklet, kan vi se det som et tegn på at sentralnervesystemet utvikler seg.

Amfibierefleksen er knyttet til barnets evne til koordinert bevegelse, god holdning og hukommelse.


Mulige langtidsvirkninger av en uutviklet eller svakt utviklet refleks:

Dersom babyen ikke utvikler amfibierefleksen, vil de vanligvis ha problemer med å krabbe i kryssmønster. Man kan da se at babyen aker seg fram på baken eller gjør et slags «harehopp» - hopper framover ved å sette begge armer i gulvet samtidig og trekke begge bena innunder seg etterpå.


Barn som ikke krabber, er mer utsatt for lærevansker. Blant barn med lærevansker, er det en større andel som ikke har ålt eller krabbet.

Noen mener også at refleksen kan assosieres med AD(H)D fordi nervebanene mellom lillehjernen, det vestibulære systemet (balansesystemet) og pannelappen ikke er godt etablert.


  Problemer med å integrere ATNR, Spinal Galant, segmental Rolling

  Utmattelse

  Konsentrasjonsproblemer

  Lærevansker

  Lett frustrert

  Stive bevegelser

  Klossete

  Problemer med kryssbevegelser

  AD(H)D

AMFIBIEREFLEKSEN