HJEM HVEM ER JEG? REFLEKSER LÆREVANSKER LITTERATUR KURS KONTAKT MEG LENKER

SMARTESUNNEBARN.NO

Jeg er lektor med mange år erfaring fra videregående skole og voksenopplæring for fremmedspråklige. Jeg har norsk, engelsk, tysk og historie som fag.


Jeg er utdannet innen refleksintegrering, lysstimulering, lydstimulering, og har videreutdannelse i anatomi og fysiologi.


Jeg samarbeider med spesialpedagog Elin Natås (Hjernefabrikken).


Jeg kan gi veiledning i:


-refleksintegrering

-å redusere lese-, skrive- og mattevansker 

-å øke konsentrasjon og oppmerksomhet

-begrepsinnlæringCV UTDANNELSE og PRAKSIS
2017-2018


2015-2016

Refleksintegreringsutdannelse fra Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP)

Refleksintegreringsutdannelse, Svetlana Masgutovas metode ved Alla Sinnen, Mariefred. Sertifisert 2017

2011

Utdannet rytmisk bevegelsesterapeut (integrering av primitive reflekser) ved psykiater Harald Blomberg, Stockholm


Hjernefabrikken ved Elin Natås. Kurs i grunnleggebnde begrepsopplæring (professor Magne Nyborg)

2012

Kurs Stockholm i lydstimulering, Dr. Berards metode

2005

Norsk som andrespråk ved Høyskolen i Østfold

2000 - 2006

Anatomi, fysiologi, øreakupunktur og fargelysstimulering, John Downings  metode


TFT –tankefeltteknikk ved Mads Uldal

1997

Arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo

1993 – 1994

Historie grunnfag ved Universitetet i Oslo

1986

Cand. philol. ved Universitetet i Oslo med nordisk hovedfag. Språk­historisk hovedoppgave

2016 -

Privatundervisning

-Grunnskolefag

-Norskundervisning for fremmedspråklige

-Refleksintegrering

-Lyd- og lysstimulering

2000 - 2015

Engasjementer og ansettelse ved Voksenopplæringen for fremmedspråklige i Kongsberg

1996 – 1999

Vikar som førstefullmektig ved Statsarkivet på Kongsberg

1996 – 1996

Vikar som førstesekretær ved Statsarkivet på Kongsberg

1994 – 1995

Ordningsoppdrag ved Statsarkivet på Kongsberg (ordning av arkivet etter Kongsberg Våpenfabrikk)

1989 - 2000

Kongsberg videregående skole, engelsk, norsk, samfunnsfag

1979 og 1986 - 2003

Kongsberg Handelsskole (nå Kongsberg videregående skole). Norsk, engelsk, tysk og historie på flere klassetrinn

1982 – 1986

Hokksund Gymnas (nå Øvre Eiker videregående skole)

HVEM ER JEG?


Bygger på forskning fra Svetlana Masgutova Method og

THE INSTITUTE FOR
NEURO - PHYSIOLOGICAL
PSYCHOLOGY


Hør meg bli intervjuet på NRK Ekko her.
Jeg er med i slutten av programmet.